90 jaar in vogelvlucht

Het 90 jarig bestaan van PV Het Zuiden 1921 t/m 2011

Inleiding

Op een zondagmorgen, geschreven 1921, het was nog vroeg in de morgen. Eerst de thuisgebleven nestduiven verzorgd en daarna de 8 jongen afgevoerd en even de kooi schoonkrabben. Kijkend naar de lucht met een bak koffie uit de pruttelpot wordt geconstateerd dat de wind licht zuidoost is. Ze komen rap en de maag begint een beetje te draaien. Zou dit van de spanning zijn of nog een nawee van het inmanden. Ach, de hele week trainden ze goed, soms waren ze wel 15 minuten weg alvorens zich weer op het hok te melden. De vier nestdoffers waren toen ze uit de korf kwamen om in te manden voor het concours opgelopen, lekker rond en warme poten, vooral de blauwe 33. En ook nog een piek meegegeven, "laat moeders hier maar niet achter komen." Het is nu 07:00 uur en van de kooi naar de keuken begint weer die maag te draaien van de spanning, want zo veel biertjes waren het niet gisteren. De radio aangezet voor de duivenberichten. Na de Limburgse bond komen wij. De radio wordt harder gezet en op die speciale blik verstomt het geroezemoes in de keuken, daar komt het: de duiven van de West-Brabantse bond te Noyon worden gelost om 08:30 uur bij een zuidoosten wind. Zo, de draai in de maag is compleet. Even snel gerekend: dan moeten de duiven met deze wind vóór half twaalf vallen. Om de tijd te doden even buurten. Het gesprek gaat al gauw over wie ze goed had, maar over de blauwe 33 wordt niet gerept. Het loopt tegen elf en de wind is iets afgenomen, dus het zal wel langer duren dan verwacht. Maar je weet nooit, dus alles in gereedheid brengen: de was weg, de loper klaar, raam open en turen maar. De duiven van Zuid-Holland zijn al voorbij. Omgerekend maken die ongeveer 80 km/h. Maar ja, de wind is afgenomen, dus de onze zullen dat niet halen. Om kwart over elf verschijnt er in de verte een duif. Je ziet aan zijn slag dat hij de gang er in heeft en hij komt recht op de kooi af. Het zal toch niet? En nog geen duif zien vallen in de buurt. Verrek, het is de blauwe 33! Als een steen valt hij door het raam naar binnen, vlug naar de kooi. De keel is dicht en het hart slaat een paar keer over. Snel de gummi er af en aan de loper gegeven. Deze draaft als een dolle met de gummi naar het centraal punt waar een klok staat. De looptijd is 3 min. Ondertussen laten de andere drie doffers het nog afweten. Zou het dan toch een vroege zijn? Na enige tijd is de loper weer terug. "En hoeveel waren er al?" "Ik was de eerste!" zei deze, "Maar ik hoorde vertellen dat er één zat op de kortste afstand om kwart over. Voor de rest niets bekend." Zou het dan toch? Om één uur de klokken gelicht en de rekenaar rekende de eerste drie uit. En wis en waarachtig, de blauwe 33 pakt de eerste!

Een zaterdag in 2011: prachtig weer, strakke blauwe lucht en een lichte zuidoosten wind. Was al vroeg wakker, want ze zullen vast en zeker vroeg gelost worden. De buik borrelt een beetje en een lichte spanningstrilling rolt door de maag. Zo, eerst even de tv aangezet voor teletekst. Het is nu 06:00 uur en er staat nog geen tijd van lossing, dan eerst maar even de weduwduivinnen los gooien en de 40 jongen voeren en gelijk die paar kweekduiven verzorgen. Zo dat gaat rap. Terug in de woonkamer koffie gezet met het Senseo-apparaat en weer even naar teletekst. En jawel, daar staat het op pagina 4: Brabant 2000 rayon 2 de duiven te Creil gelost om 07:00 uur. De maag maakt een draai van spanning. Dan laat je toch even de week passeren en de conclusie is: ze zaten goed, van de 12 weduwnaars is de blauwe 33 wel de favoriet en hij ging als eerste getekende de mand in. Geen poulegeld, maar wel in de vereniging de cafésprint, de poedelprijs en de dobbelsteen voor alle gezette duiven. Zo en nu de weduwduivinnen binnenhalen, afvoeren en opsluiten in de bakken. De duiven zijn verzorgd. Eerst even het elektronisch systeem aangezet en de module geplaatst. Alles is nu in gereedheid gebracht voor de aankomst. Het zal wel een rappe vlucht worden, want met deze wind moet 80 km/h haalbaar worden. Na enig gereken zal de aankomst rond 10:45 uur liggen en een uitschieter mogelijk nog vroeger. Gezeten in de tuin met goed zicht op de hokken is het ondertussen 10.25 uur. De maag draait een beetje van de spanning, elk moment kan er een duif komen. De telefoon gaat en op de vraag "Heb je al wat?" en het antwoord is nee, deelt hij mee dat er op een kortere afstand al een duif gevallen is en dat voor 10:35 uur geklokt moet worden om deze voor te zitten. Dan duikt een duif van grote hoogte als een adelaar met opgevouwen vleugels naar beneden. Het is de blauwe 33! Als een steen op het hok, naar de klep en het piepje van het kloksysteem geeft aan dat hij geklokt is. Niets verspeeld en de tijd geeft aan 10:29 uur. Kippenvel op de armen en een draaiende maag van spanning. Dit moet een hele vroege zijn. In vereniging worden de modules uitgelezen en met een klein uurtje is de uitslag bekend. De blauwe 33 pakt de eerste met 5 minuten los.

Beschouwing

De Minister van Arbeid Aalberse lanceerde is 1919 zijn arbeidswet, waarbij men een achturige werkdag introduceerde op basis van een 45-urige werkweek, waardoor de gewone arbeider de ruimte kreeg om een hobby te bedrijven. Maar om een vereniging te starten komt er meer kijken dan alleen tijd. Bezielende mensen met drang om er iets van te maken zijn nodig. Als een vereniging 90 jaar bestaat zijn deze mensen er altijd geweest en geeft het ook aan hoe diep geworteld de liefde voor de duivensport is. Waar zelfs in onze vereniging een Koninklijke onderscheiding is toegekend aan de heer A Luijten. Het is niet eenvoudig om alle namen van bestuursleden en vliegende leden vanaf 1921 tot heden te achterhalen, maar op de huidige ledenlijst en een enkel jaar geleden prijken nog namen van mannen van het begin. Op een vliegregister van 1924 komen namen voor zoals Van Oosterhout, Damen, Luijten, Tak, Van Oers, Jonkers, Rijsdijk, Lazeroms en Lambregts.

1921 t/m 2011

Vanaf 1921 t/m 2011 zijn er veel ingrijpende gebeurtenissen geweest: de crisis van de jaren '30 en de Tweede wereldoorlog. Soms duiken er nog wel verhalen op uit de oorlog, als op last van de bezetter de duiven dienen te worden vernietigd. Een enkeling had het lef de duiven te laten onderduiken met het beroemde elastiek om de snavel van de doffers tegen het koeren bij Van Oosterhout op zolder. Grote risico~Rs werden genomen, tekenend voor de liefde voor onze duiven. Zelfs in de oorlogsjaren werd er vergaderd en de contributie geïnd, waarvan de verslagen nog aanwezig zijn. Jaarverslag reorganisatievergadering op 13 januari 1945, de vergadering was belegd met het doel te komen tot een vaste kern van leden die alle bezwaren en moeilijkheden willen dragen die zich bij de wederopbouw van onze duivensport zullen voordoen. Alle leden die in 1942 nog als werkend of stil lid stonden ingeschreven, hebben een convocatie ontvangen met de vermelding: zij die lid van de vereniging wensen te blijven, dienen zich persoonlijk te melden of te laten vertegenwoordigen. Hiermede werd een nieuwe start gemaakt. Onder de leiding van Piet Luijten, Toon Rijsdijk, Christ en Willem van Oosterhout, Sjaak Meeuwissen en Jan Danen werd een nieuwe opstart gemaakt. Het spel werd uitgebreid, omdat er behoefte ontstond naar groter spelverband.

We maken een kleine sprong naar 1970. Het 50-jarig bestaan van de vereniging werd gevierd met een jubileumtentoonstelling op 19 en 20 december 1970 bij café Vogelaars onder de leiding van de toenmalige voorzitter Bertus van Unen. Een mooi verhaal hangt hieraan vast: tijdens de vergadering voor de tentoonstelling werd geopperd in dat jaar een nieuwe auto te vervliegen, edoch dat was niet haalbaar en het werd een Benzing constateur, gesponsord door Harry Kempenaars.

Waar het toch vooral om gaat zijn de duiven met hun prestaties. Veel sublieme melkers die het in de vingers hebben of hadden, zijn ons ontvallen. Daarom de ledenlijst van 2007: J van Alphen, A Antes, M van Baal, C Backx, C Damen, J den Hertog, A Hollemans, P van Hoof, Gebr Janssen, H Jonkers, J Jonkers, P Kempenaars, J Korst, S Lambregts, A Lazeroms, A Luijten, J de Meijer, A van Oers, Gebr van Oosterhout, T van Oosterhout, G Palings, H Palings, J Palings, John Palings, P van Poppel, A van de Riet, L de Ruijtter, J Rijsdijk, Jac Tak, W Willemse.

Nu heden in 2011 zal PV het zuiden een Jubileumtentoonstelling organiseren wegens het 90-jarig bestaan.

Nawoord

De gummi van de blauwe 33 werd afgeleverd bij café Het Groene Woud met uitbater Ko Rijsdijk, het clublokaal van de in 1921 opgerichte vereniging PV Het Zuiden, op initiatief van diverse melkers met als eerste voorzitter Martien van Rijsbergen. De module tegenwoordig in Café Het Hart van Gastel.

Al die mensen die hebben bijgedragen aan onze fantastische sport en het hebben mogelijk gemaakt dat dit jaar een jubileum is, bedankt namens het voltallige bestuur 2011:

C Damen, A Hollemans, P van Hoof, J Korst, J de Meijer, S Lambregts, John Palings

Arend Hollemans, voorzitter